Elever

NAVN:            Stig P.P. Vejen.
BOPÆL:          Vesterled 12.
ALDER:          16.
KØN:              Dreng.
FRITID:          Musik, Tromme, Natur og Inter
                        net.
MUSIK:          Metal og lidt Techno.
E-M@il:          sppv@post9.tele.dk