Lærerne i Europaklassen.

Ingo Kettner - Klasselærer og dansk/kommunikation.
E-M@IL-adresse: ingokettner@forum.dk

Karl Gunnar Gregersen - Fransk

Birgit Hviid Laustsen - Engelsk

Dorthe Petersen - Tysk

Mogens Marcussen - Fysik/Kemi

Rigmor Schmuacher - Matematik