Præsentation


EUROPAKLASSEN.

Europaklassen er nu i gang med sit 8. år, og denne gang er der 23 elever i klassen.

Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne, ud over den almindelige prøveforberedende undervisning, bl.a. får et godt kendskab til Danmarks samarbejde med de øvrige europæiske lande. Det betyder en styrkelse af sprogkundskaberne og en øget forståelse for flere af landenes kulturelle, sociale og politiske forhold.

Vi har gjort det obligatorisk med et højt timetal, således at alle elever får 33 timer ugentlig.

Gennem mere udadvendte aktiviteter som studierejser, virksomhedsbesøg, elevforedrag og gæstelærerbesøg er det også vort mål at bidrage til elevernes større modenhed, således at de er bedre rustede i deres videre færden i uddannelsessystemet.

Allerede i slutningen af august måned skal Europaklassen på studietur i 3 dage til Flensborg, hvor vi skal besøge en 10.-klasse på en lokal dansk skole, "Jens Jessen skolen". Eleverne skal privat indkvarteres og bl.a. deltage i forskellige arrangementer sammen med værtseleverne.

Vi har også planer om en studietur til Europaparlamentet i Strasbourg i forbindelse med et EF-projekt, og vi er ligeledes i gang med at forberede en længere tur med privat indkvartering til den østlige del af Tyskland.

Til forår skal klassen en uge til England, hvor vi skal bo i byen Stamford, som ligger i Midtengland. Her vil eleverne bl.a. få sproglig træning og et øget kendskab til den engelske kultur.

På hjemmefronten vil vi også i år udgive vores egen lokalavis "GRAM EXTRA" som bliver husstandsomdelt i hele Gram kommune. Avisen udkommer fredag før efterårsferien, men den kan også delvis findes her på vores hjemmeside.

Klasselærer Ingo Kettner.